Herroepingsrecht / retouren

Onze bloemen en sommige planten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht aangezien dit versproducten zijn met een beperkte houdbaarheid. Voor alle overige producten, zoals potten en vazen, geldt het herroepingsrecht wél en die produkten kun je retourneren, met een termijn van 14 dagen na ontvangst van je bestelling.

Hoe werkt het?

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt bijvoorbeeld een email sturen onder vermelding van jouw ordernummer naar info@haniflora.com met de mededeling dat je het product wilt retourneren. Je kunt hiervoor ook gebruik maken van het modelformulier, maar je bent hiertoe niet verplicht.

Nadat je ons hebt laten weten dat je van de koop afziet, heb je nog 14 dagen om het product terug te sturen. Je kunt het product onder vermelding van jouw ordernummer retourneren naar:

HaniFlora
Antwooordnummer 12345

Terugbetaling

Je krijgt dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 14 dagen nadat je het artikel retour stuurt, of aangeeft retour te gaan sturen), jouw aankoopbedrag inclusief de verzendkosten voor de heenzending retour. De verzendkosten voor de retourzending zijn echter voor jouw rekening.

Indien wij de retourzending niet binnen 14 dagen ontvangen hebben, zullen wij wachten met de terugbetaling totdat wij het artikel ontvangen hebben, of totdat je aan kunt tonen dat het retour gezonden is. Wij kunnen een schadevergoeding bij je in rekening brengen indien je meer hebt gedaan dan nodig was om het product te beoordelen. Het modelformulier voor herroeping kun je hier downloaden.

Bij Abonnementen

Voor abonnementen geldt onderstaande:

Ook abonnementen kun je herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na ontvangst van de eerste bestelling. Als je het abonnement herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Je bent alleen gehouden de eventuele abonnementskosten te betalen voor het gebruik van de dienst tot het moment van ontbinding.